Hund og katt

Hensikt

Denne leken stiller krav til at barna må holde en eller flere oppgaver i fokus samtidig og skifte mellom disse. Barna blir engasjert i leken og må konsentrere seg for å følge med på de to ulike ballene (hunden og katten) som blir sendt rundt mellom barna. Det kommer til flere regler etter hvert, noe som gjør at barna må huske og effektivt skifte mellom ulike oppgaver.

Forklaring

  1. Barna (ca. seks) står i ring.
  2. Barna skal sende to baller i samme retning rundt i ringen. Den største ballen er hund og skal prøve å nå igjen den minste ballen som er katt.
  3. Når en starter leken, skal ballene være lengst mulig fra hverandre (to barn som står ovenfor hverandre starter med ballen).
  4. Etter en stund kan en legge inn en progresjon, der begge ballene snur vei når en hører et klapp. Den voksne klapper helt tilfeldig, slik at barna ikke vet når klappet kommer.
  5. Hvis det også går fint med klapp, kan en legge til en liten ball som er mus, og da skal katten prøve å nå igjen musa, mens hunden skal nå igjen katten.

Variasjon

  • En kan variere måten en sender ballen på, f.eks. over hodet (styrker armene), eller bak ryggen.
  • En kan stå i ulike posisjoner mens en sender ballene, f.eks. på en fot eller på huk (styrker beina).

Utstyr

To baller i forskjellig størrelse som illustrerer hund og katt (evt. legge inn en liten ball til som illustrerer mus).

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet