Hvem er borte?

Hensikt

I Hvem er borte? må barna huske hvem som er med på leken, og prøve å finne ut hvem som er gjemt under teppet.

Forklaring

  1. Barna står spredt på gulvet.
  2. Når musikken starter skal barna danse og flytte seg rundt i rommet.
  3. Når musikken stopper skal alle barna legge seg ned på gulvet og lukke øynene.
  4. Den voksne legger et teppe over ett av barna og de andre barna skal prøve å finne ut hvilket barn som er gjemt.

Variasjon

  • En variasjon i leken kan være at barna står i en sirkel, så går ett barn ut av rommet. Da skal et av barna i sirkelen legge seg ned på gulvet i midten av sirkelen med teppet over seg, så skal barnet som gikk ut komme inn igjen og prøve å finne ut hvilket barn som ligger under teppet.

Utstyr

Teppe
Musikk

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet