Hvem hører sammen på bondegården?

Hensikt

I denne aktiviteten blir barnas motoriske ferdigheter utfordret ved at de skal bevege seg som ulike dyr.

Forklaring

  1. Barna sprer seg rundt på lekeområdet.
  2. Den voksne deler ut ett kort til hvert barn, og passer på at det er to like av alle kort som blir delt ut.
  3. Barna skal så imitere det dyret de har på bildet sitt. Gjerne bare med bevegelser først, og hvis det blir vanskelig kan barna også legge til lyd.
  4. Barna skal nå finne det andre barnet som har det samme kortet som seg selv ved å se på bevegelsene til de andre barna.
  5. Barna som finner hverandre går sammen til et avtalt område (f.eks. inn i fjøset) -fortsatt ved å imitere det dyret de fikk på kortet sitt.

Tips

  • Her kan den voksne være med å styre hvilke bevegelser barna øver på ved å velge ut hvilke kort de bruker i aktiviteten.

Variasjon

  • Ved å endre på lotto/memorykort kan en f.eks. arbeide med dyr i skogen eller insekt.

Utstyr

Lotto/memorykort av dyr på bondegården

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet