Hvor mange dyr husker du?

Hensikt

I denne leken får barna utfordret arbeidsminnet sitt, da de skal huske dyr de ser mens de går på en sti.

Forklaring

  1. På forhånd merker en voksen en sti og legger ut ulike bilder av dyr (ikke for mange). Bildene skal være godt synlig fra stien.
  2. Nå skal barna følge stien og huske bildene de ser underveis.
  3. Når barna kommer tilbake fra stien skal de fortelle hvilke dyr de har sett langs stien.

Tips

  • Denne leken kan en enkelt koble til tema en arbeider med i barnehagen ved å bruke bilder eller gjenstander knyttet til sitt aktuelle tema.

Variasjon

  • Hvis en ønsker å utfordre motoriske ferdigheter samtidig kan en legge inn hinder underveis på stien.

Utstyr

Bånd i en farge
Dyrebilder eller andre bilder/gjenstander

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet