Kaste stein i vann

Hensikt

Gjennom aktiviteten får barna oppleve, utforske og eksperimentere med naturfenomen og fysiske lover. En får muligheten til å lære barn at store steiner gir større bevegelser i vannet enn små steiner. Videre vil aktiviteten øve på kast.

Forklaring

  1. La barna stå ved vannkanten/sjøkanten og kaste små og store steiner i vannet. Snakk med barna om hva de gjør, og hva de ser.
    De vil oppleve at store steiner gir stort plask og store bølger, mens de små steinene gir små ringer i vannet. De vil også oppleve at de små steinene er lettere å kaste langt.

Tips

  • La barna få slippe en stor stein i en bøtte med vann og se hvor mye som da spruter over. La de så gjøre det med en liten stein. Få barna til å reflektere over forskjellen.
  • Husk god avstand mellom barna når de kaster stein, da ikke alle barn klarer å beregne når de skal slippe steinen i kastbevegelsen.

Utstyr

Steiner

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet