Kastelek

Hensikt

Aktiviteten Kastelek stimulerer den kinestetiske og taktile sansen. Barna øver samtidig på grunnleggende motoriske ferdigheter og øye-hånd-koordinasjon.

Forklaring

  1. Finn en bakke med litt helling og noe barna kan kaste, f.eks. kongler, baller, kastanjenøtter eller pinner.
  2. Barna kaster gjenstanden.
  3. Barna løper og henter gjenstanden, plukker den opp og går opp igjen til utgangspunktet.
  4. Kaster-løper-henter og går opp igjen.

Variasjon

  • Ett barn kaster, et annet barn plukker opp gjenstanden og leverer den til barnet som kastet. En variasjon kan også være å kaste gjenstanden baklengs.

Utstyr

Kongler, baller, kastanjenøtter eller pinner.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet