Katt og mus

Hensikt

Denne leken er en fangelek som gir høy intensitet for de som er katt og mus. Barna må huske reglene og reagere raskt. Leken bygger også fellesskap.

Forklaring

  1. Ett barn er katt og ett barn er mus. De andre barna stiller seg i en ring og holder hender. Musa ligger inni ringen, mens katten er utenfor.
  2. Katten går rundt ringen og banker på ryggen til ett av barna og spør: «Bank, bank, bank er musa hjemme?» Den som blir spurt svarer: «Nei den har gått ut».
  3. Katten går videre helt til noen svarer «Ja». Da slipper katten inn og jakten på musa starter.
  4. De som står i ringen kan nå hindre katten i å komme inn ved å holde ringen tett sammen, eller de kan lage åpninger for musa eller katten, eller begge to.
  5. En bytter katt og mus med to nye barn, når katten har fanget musa (eller etter en stund hvis ikke musa blir fanget).

Variasjon

  • Når jakten starter kan barna i ringen rope: «Katt og mus, katt og mus» helt til musa er fanget.
  • En annen lek som ligner på Katt og mus, er Mitt duehus. Her står barna tett sammen i en ring og synger: «mitt duehus jeg lukker opp og duene ut, hei og hopp, hei og hopp.. Rokoko rokoko rokoko ro rokoko rokoko rokoko ro». Noen barn er duer og sitter inni ringen, og ett barn er katt som står utenfor ringen. Når sangen er slutt, strekker barna i ringen opp hendene, slik at duene blir sluppet ut av ringen. Katten jager etter duene. Duene skal prøve å komme seg inn igjen i ringen. Hvis en due blir fanget, blir denne duen til katt i neste runde. Det barnet som var katt, stiller seg i ringen.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet