Keiseren sine barn

Hensikt

I Keiseren sine barn får barna utfordret arbeidsminnet sitt ved at de må huske regler og reagere raskt på informasjon de får i leken.

Forklaring

  1. Ett barn er keiser og står på en side av lekeområdet med ryggen mot de andre barna. Resten av barna står på den andre siden.
  2. Området merkes med en strek midt mellom keiseren og de andre barna.
  3. Barna skal nå bli enige om hva de skal forestille, f.eks. et dyr.
  4. Barna sier: “God dag min keiser”.
  5. Keiseren sier: “God dag mine barn, hva er dere i dag?”
  6. Barna skal nå mime hva de er, uten å lage lyd.
  7. Keiseren roper hva han tror de er, og løper imot dem. Keiseren må stoppe på streken på midten. Hvis keiseren gjetter feil, får han ikke ta noen. Hvis keiseren har rett, må alle barna komme seg over til den andre siden.
  8. De barna som blir tatt av keiseren blir keiserens hjelpere og skal være med å ta de andre barna i neste runde. De barna som kommer seg over, må bli enige om hva de skal mime i neste runde.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet