Kims lek i naturen

Hensikt

I Kims lek utfordrer vi barnet sitt arbeidsminne og konsentrasjon, samtidig som de er fysisk aktive i leken.

Forklaring

 1. Samle barna og forklar leken.
 2. Send barna ut i skogen/på uteområdet etter små kvister.
 3. Lag et rutenett av kvistene, f.eks. seks ruter.
 4. Send så barna ut i skogen for å finne ett eller to naturmaterialer.
 5. Legg materialet de kommer tilbake med i hver sin rute.
 6. Nå skal barna se på rutenettet og huske hvilke naturmaterialer som ligger i de ulike rutene.
 7. Den voksne ber så barna om å snu seg vekk eller lukke øynene.
 8. Den voksne tar bort ett av naturmaterialene.
 9. Barna får nå åpne øynene og skal ut i skogen for å hente det naturmaterialet som mangler i rutenettet. Barna skal ikke si høyt hva det er, men løpe å hente det som mangler.

Tips

 • I starten kan det være lurt å leke vanlig Kims lek først, der barna skal si høyt hva som mangler. Når en vet at alle kan leken, kan barna løpe og finne det som mangler enten i par eller hver for seg.

Variasjon

 • En variasjon kan være å leke Kims lek på uteområdet i barnehagen. Her kan man bruke ulikt utstyr, som bøtte, spade, erteposer, baller eller annet som gjenstander i stedet for naturmateriale.
 • En annen variant er å holde Kims lek i garderoben eller på avdeling: Her kan man f.eks. ha fire ulike gjenstander, der hver gjenstand er knyttet til en bevegelse som en skal gjøre f.eks. fem ganger. Et eksempel kan være at om man tar bort erteposen skal man hoppe fem hopp, eller om man tar bort lekebilen skal man snurre fem runder. Barna kan være med å bestemme hvilke bevegelser som er knyttet til de ulike gjenstandene.

Utstyr

Løst naturmateriale som kongler, blader, kvister, steiner m.m..

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet