Kjegletyv

Hensikt

I leken Kjegletyv vil barna være i aktivitet med moderat til høy intensitet når de skal løpe og stjele kjegler/erteposer til sin side av lekeområdet. Barna vil samarbeide innad i sitt lag for å stjele flest mulig kjegler fra det andre laget.

Forklaring

  1. Fordel barna i to lag på hver sin side av lekeområdet.
  2. Legg like mange kjegler/erteposer på hver side.
  3. På signal skal hvert lag stjele så mange kjegler/erteposer over til sin side. Det er bare lov til å ta én kjegle/ertepose om gangen.
  4. På signal stopper leken, og en teller hvor mange kjegler/erteposer hvert lag har.

Variasjon

  • En progresjon i leken kan være å innføre regel om at det er lov å ta barn fra det andre laget som har stjålet en kjegle/ertepose. Barnet som har stjålet en kjegle/ertepose og blir tatt på, må legge kjeglen/erteposen tilbake på plass og gå tilbake til sin side av lekeområdet.

Utstyr

Kjegler, erteposer eller f.eks. kongler

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet