Klemmesisten

Hensikt

Klemmesisten gir moderat til høy intensitet gjennom at barna skal prøve å unngå å bli tatt. Den krever også at barna er oppmerksomme på barn som holder på å bli tatt, slik at de kan hjelpe andre med å være fri.

Forklaring

  1. Lekes i gruppe.
  2. Avgrens et område for leken.
  3. Lekes som sisten, men en kan ikke bli tatt når en gir/får klem av andre. Altså, når en holder på å bli tatt, må en finne noen å klemme for da er en fri.

Tips

  • Her kan en gjerne snakke om å hjelpe hverandre. Få gjerne barna til å se at hvis noen holder på å bli tatt, kan en løpe bort til dette barnet for å hjelpe det med å være fri.

Variasjon

  • En variasjon av leken kan være at barna må være tre som klemmer for å være fri.
  • For å gjøre det litt vanskeligere kan legge til en regel om at det ikke er lov å klemme samme person to ganger etter hverandre.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet