Klesklype-moro

Hensikt

I denne aktiviteten får barna sortere etter farge eller eksperimentere med tall, mengde og telling, avhengig av hvilken variant en leker. Ved å klype på klesklyper på kortene utfordrer en finmotorikk. Gjennom forflytning øker en intensiteten i aktiviteten.

Forklaring

Variant 1: Farge
– Legg ulike kort med ulik farge på gulvet (kan være Uno-kort der barna bare ser fargen på kortet).
– La barna løpe fra en boks med klesklyper til kortene som ligger på gulvet. De setter på klypene og løper (eller annen bevegelse) tilbake til boksen for å hente en ny klesklype.

Variant 2: Tall
– Legg ulike Uno-kort på gulvet.
– Barna starter med boksen med klesklyper og løper til et Uno-kort og setter på en klesklype. Hvis Uno-kortet viser tallet 3, skal barna løpe til dette kortet tre ganger og feste på en klesklype hver gang. Ved at det ligger forskjellige kort ute, kan barna selv velge et tall de kjenner og på den måten gjøre leken passe vanskelig for seg selv. Hvis barna ikke kjenner til tallene så godt, kan en klistre på/tegne på prikker i samme mengde som tallet -da ser barna hvor mange klesklyper som skal på.

Variant 3: Tallrekke
– Legg ut tallrekker (f.eks. laminerte kort eller ispinner med tall) på gulvet. I tallrekken mangler det et tall, og det er barna sin jobb å finne rett klesklype å plassere der tallet mangler.
– Som ved de andre variantene løper barna først til en talrekke og finner ut hvilket tall som mangler, løper tilbake til boksen med klesklyper (som har tall på seg), og tar med rett klesklype tilbake til talrekken på gulvet.

Variasjon

  • Aktiviteten kan organiseres ved at barna er sammen i par.
  • Gjennom aktiviteten kan en endre på hvordan barna forflytter seg for å skape litt variasjon. F.eks. kan en hoppe, krype, hinke eller lignende.

Utstyr

Variant 1: Laminerte kort i ulike farger og klesklyper i de samme fargene
Variant 2: Uno-kort eller andre kort med tall og klesklyper
Variant 3: Ispinner eller ark med talrekke, der et tall mangler, klesklyper med tall

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet