Kopiere legotårn

Hensikt

I denne leken får barna utfordret arbeidsminnet sitt, da de skal huske bestemte mønster i legotårn.

Forklaring

  1. Den voksne bygger små tårn av legoklosser, f.eks. seks klosser i høyden i et mønster (grønn, gul, rød, blå, rød, gul). Bygg like mange tårn som barn som er med i leken.
  2. Sett tårnene bak et bord og marker en bane for hvert barn. Legg legoklosser der barna starter.
  3. Hvert barn løper i sin bane fram til bordet og studerer mønsteret til sitt tårn.
  4. Deretter løper barnet tilbake til start og bygger et tårn som har samme mønster som tårnet bak bordet. Om barnet ikke husker alle klossene i første runde, løper det bort til bordet og studerer tårnet igjen.
  5. Når alle barna er ferdige å bygge kan de sammenligne tårnet de har bygget med tårnet som står bak bordet. Var tårnene like?

Tips

  • En kan variere vanskelighetsgraden i leken med å bygge lavere eller høyere tårn, eller enkle og vanskeligere mønster for å tilpasse leken til barnas forutsetninger.

Variasjon

  • En kan variere leken ved å få barna til å forflytte seg på ulike måter, f.eks. hoppe, krype eller hinke bort til bordet.
  • En annen variasjon av leken kan være at den voksne lager to små byggverk (f.eks. av seks klosser) som er tilnærmet like, men der en kloss er ulik eller plassert forskjellig. Sett byggverkene i hver sin ende av lekeområdet. Barnet skal nå løpe mellom byggverkene og finne ut hva som er forskjellig. Greier barnet å finne ut hvilke klosser som er ulike, eller hvilke klosser som er plassert forskjellig? Som en progresjon i leken kan en legge til flere klosser, samt plassere flere klosser forskjellig.
  • En kan gjøre leken med annet utstyr. En kan f.eks. legge erteposer i et mønster i den ene enden av lekeområdet (litt gjemt), der barna skal legge erteposene i samme mønster på andre siden av lekeområdet.

Utstyr

Lego- eller duploklosser

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet