Korkbingo

Hensikt

Gjennom Korkbingo øver barna på farge, tall og telling. Leken utfordrer også barna sine evner til å huske en instruksjon. Gjennom å løpe eller forflytte seg på andre måter krever leken aktivitet i moderat til høy intensitet.

Forklaring

  1. Den voksne sitter med kassen med alle korkene i, i den ene enden av lekeområdet.
  2. Barna har hvert sitt tomme bingobrett og står i andre enden av lekeområdet.
  3. Den voksne roper hva de skal hente. F.eks. “to grønne” eller “en rød og to gule”.
  4. Barna løper og henter korkene og legger de på bingobrettet sitt. Det gjelder å fylle brettene sine.

Tips

  • Barna er ikke så opptatt av hvem som er først, og en venter til alle er klare før en gir en ny instruks.

Variasjon

  • En kan styre progresjonen etter hvor vanskelige instrukser en gir.
  • En variant av leken er at de kan hente en og en kork (uten instruks) og fylle brettet sitt ved å ha f.eks. én farge per rad.
  • En kan bytte ut de fargede korkene med melkekartongkorker som det står bokstaver på, der barna skal hente en og en bokstav. F.eks. hente bokstavene i navnet sitt, eller bokstavene som den voksne roper.
  • En kan variere den fysiske aktiviteten ved å forflytte seg på ulike måter.

Utstyr

Bingobrett: F.eks. brett som det har stått tubeost i (fått fra butikk)
Bingobrikker: F.eks. korker fra smoothie og yoghurt

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet