Kortstokkstafett

Hensikt

I leken Kortstokkstafett skal barna arbeide med å gjenkjenne symbol mens de er i fysisk aktivitet av moderat til høy intensitet.

Forklaring

  1. Del barna inn i lag, og still de på rekke i den ene enden av lekeområdet. Hvert lag får sitt symbol: ruter, hjerter, kløver eller spar. Hvis en bare har to lag, bruker en kort med to forskjellige symboler.
  2. Legg kortene i den andre enden av lekeområdet med symbolet ned.
  3. Det første barnet på hvert lag løper på signal over lekeområdet og snur ett kort. Hvis kortet har rett symbol, tar barnet kortet med seg tilbake til laget sitt. Hvis kortet har et annet symbol, snur barnet kortet igjen og løper tomhendt tilbake til laget sitt.
  4. Når det første barnet kommer tilbake til laget sitt, veksler det med neste barn i rekken osv.
  5. Stafetten pågår til lagene har samlet alle kortene med sitt symbol.

Tips

  • For å gjøre det lettere å huske sitt symbol, kan hvert lag få ess-kortet foran seg, slik at de kan sjekke at kortet de hentet hadde rett symbol.
  • Etter at leken er ferdig, kan hvert av lagene bli utfordret til å legge kortene de har samlet i rett rekkefølge fra 1-10.

Variasjon

  • For å gjøre leken enklere kan en bruke Uno-kort og få barna til å hente kort i rett farge.

Utstyr

Vanlig kortstokk med kortene fra 1-10

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet