Lag en figur

Hensikt

I denne leken blir barna kjent med ulike geometriske former, samtidig som de er i bevegelse.

Forklaring

  1. Legg de utklipte formene på gulvet i den ene enden av lekeområdet.
  2. Samle barna på den andre siden.
  3. Deretter får barna i oppgave å hente seg en og en form for å lage et bilde (f.eks. en buss -hvilke former trenger barna å hente for å bygge en buss?).

Tips

  • Den voksne kan styre hva barna skal bygge, eller barna kan få friere oppgaver der de er kreative og etterpå skal forklare hva de har bygget.

Variasjon

  • En måte å variere leken på er om barna arbeider alene, i par eller i små grupper.
  • For å gjøre leken mer motorisk utfordrende, kan en kan legge inn en hinderløype som barna løper igjennom for å hente formene.

Utstyr

Flere utklipte former i ulik størrelse (en må ha flere av samme form)

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet