Lag en sti

Hensikt

I Lag en sti er barna engasjerte i kreativ konstruksjonslek, der de samarbeider om å bygge en motorisk utfordrende sti av løsmateriale på uteområdet. Ved å la barna leke i løypen utfordrer de egen kroppskontroll. Leken kan også utvides til å handle om materiale, former, lengde, preposisjoner, blant annet.

Forklaring

  1. Be barna samle sammen løsmateriale for å lage en sammenhengende sti med start og slutt. De kan gjerne jobbe sammen i grupper, der hver gruppe lager hver sin sti. Stien kan gå rett frem, den kan bukte seg, den kan gå i ring, eller den kan ligge på en annen spennende måte. Noen stier kan være lange, mens andre kan være kortere. Her er det rom for barna sine kreative løsninger.
  2. Når stiene er ferdig, kan barna prøve å gå de ulike stiene.
  3. Etter hvert kan barna bli utfordret på å forsere stien på ulike måter som for eksempel å gå, krype, gå baklengs og åle seg.

Variasjon

  • De ulike stiene kan være utgangspunkt for refleksjonsspørsmål, for eksempel: hvilken sti som er lengst, hvilken sti som er kortest, hvordan kan vi måle hvor lang stien er?
  • En kan også snakke om løypen som er bygget, og hva en skal gjøre på de ulike «hindrene»? Her må barna blant annet bruke preposisjoner som for eksempel krype under og hoppe over. Den voksne kan også stille spørsmål om løypen, som for eksempel; hva stå foran bøtten? Hva kommer etter tauet? Hvilken form har dekket?

Utstyr

Ulike gjenstander som er litt flate og som barna kan bygge med. Dette kan for eksempel være:
Dekk, tau, planker, kasser, vedkubber, bøtter, tromler eller møbler

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet