Lage former i snøen

Hensikt

Barna får kjennskap til ulike former ved å bruke kroppen til å lage former i snøen.

Forklaring

  1. Bruk snøen til å tråkke ulike former, bokstaver eller tall i snøen. F.eks. hvis man arbeider med former, kan man tråkke sirkel, trekant og firkant. Om barna er opptatt av bokstaver kan man tråkke ulike bokstaver. Kanskje kan alle barn tråkke sin bokstav? Man kan også arbeide med tall, f.eks. trille en terning og deretter tråkke dette tallet i snøen.

Tips

  • Hvis en tråkker ulike former, tall eller bokstaver i stort format, kan man løpe på tråkket etterpå. F.eks. løpe i et 8-tal, løpe i en sirkel, eller en M. Man kan også ha sisten inni tråkket. Husk da på at man må ha muligheter for å rømme vekk fra den som har sisten. Det er ikke så lett i f.eks. en sirkel, men fungerer om man gjør sirkelen om til en Ø eller et 8-tall.

Utstyr

Nysnø

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet