Lage former med tau

Hensikt

I denne aktiviteten arbeider barna med former og matematiske begrep ved å lage ulike former av ulike størrelser med tau.

Forklaring

  1. Barna går sammen i grupper og lager ulike former med tau eller tilsvarende. Barna kan holde tauet opp i lufta eller legge det ned på bakken.
  2. Snakk om form og størrelse med barna.

Variasjon

  • La barna gå inn i de ulike formene på bakken. Hvilken form har størst og minst plass?
  • Hva kan vi gjøre med formen for å få bedre plass?
  • Hva kan vi lage som gir plass til bare to?
  • Hvilken form kan vi lage som gir plass til alle barna og alle voksne?
  • Hvor mange forskjellige former klarer barna å lage av tau?

Utstyr

Hoppetau/tråd/snøre

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet