Land-Art

Hensikt

I denne aktiviteten samarbeider barna om å skape en figur av naturmateriale. Ved at den voksne gir instruksjoner om hva barna skal hente, hvor mange de skal hente og hvor de skal plassere de ulike materialene, lærer barna matematiske begrep mens de er fysisk aktive.

Forklaring

En gruppe på 2-3 barn får i oppgave å samarbeide om å lage en figur av naturmateriale.

  1. Barna får instruks om å hente f.eks. en kort, en mellom og en lang pinne.
  2. Deretter får de beskjed om hvor de skal legge pinnene, f.eks. den korte pinnen skal ligge fremst og den lengste pinnen skal ligge bak, den mellomste pinnen skal ligge…
  3. Slik fortsetter aktiviteten: barna får beskjed om å hente ulikt naturmateriale og legge det på plass.
  4. Når figuren er ferdig, blir det artig å se resultatet.

Variasjon

  • Den voksne bestemmer vanskelighetsgraden og styrer progresjonen på aktiviteten gjennom instruksjonene som blir gitt.
  • En kan variere aktiviteten ved å veksle på hvordan barna forflytter seg når de skal hente gjenstander.

Utstyr

Løst naturmateriale

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet