Lek med badeball

Hensikt

Lek med badeball stimulerer den kinestetiske og taktile sansen, i tillegg utfordres barna sin øye-hånd- og øye-fot-koordinasjon.

Forklaring

  1. Blås opp badeballer.
  2. La barna få utforske ballen.

Variasjon

  • Barna kan kaste ballen opp i luften, sparke ballen eller ligge på ballen.
  • En voksen og et barn kan kaste eller sparke ballen til hverandre.

Utstyr

Badeballer

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet