Lek med ballonger

Hensikt

Denne aktiviteten stimulerer den kinestetiske og taktile sansen, i tillegg til barna sin øye-hånd- og øye-fot-koordinasjon.

Forklaring

  1. Blås opp ballonger.
  2. La barna få utforske en ballong.

Variasjon

  • Barna kan kaste ballongen opp i luften, sparke ballongen eller holde i ballongen og løpe rundt.
  • En voksen og et barn kan kaste eller sparke ballen til hverandre.

Utstyr

Ballonger

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet