Lek med såpebobler

Hensikt

Lek med såpebobler stimulerer den kinestetiske og taktile sansen, samtidig øver barna på grunnleggende motoriske ferdigheter.

Forklaring

  1. Kjøp eller lag såpebobler.
  2. La barna få blåse ut såpeboblene (Det kan være lurt at en voksen holder boksen med såpevannet).
  3. Barna prøver å fange såpeboblene.

Variasjon

  • Blås såpeboblene i natur med ulendt terreng. Blås såpeboblene oppover eller nedover i en liten bakke. Barna kan krype, løpe eller hoppe etter såpeboblene.

Utstyr

Såpevann

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet