Lenkesisten

Hensikt

Gjennom samarbeid og forflytning i høy intensitet, skal barna i lenken forsøke å ta de andre og gjøre lenken lenger.

Forklaring

  1. Avgrens et område for leken.
  2. Ett barn starter med å ha sisten og skal prøve å fange et annet barn.
  3. Når et barn blir tatt, skal barnet holde i hånden til det barnet som fanget det.
  4. Nå skal de sammen prøve å fange flere barn til lenken.
  5. Det er bare barna i hver sin ende av lenken som kan ta de frie barna.

Variasjon

  • En variasjon av leken kan være at hver gang en lenke blir til f.eks. fire barn, deler den seg på midten og blir til to lenker.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet