Likt og ulikt

Hensikt

I Likt og ulikt blir barna kjent med begrepet likt og ulikt mens de er fysisk aktive og henter gjenstander som hører sammen. Barna samarbeider for løse oppgaven så fort som mulig.

Forklaring

Den voksne kan starte med å vise fram gjenstander som er like, for eksempel to sokker. Eventuelt to gjenstander som er ulike, men likevel hører sammen, som bøtte og spade, dukke og dukkeklær osv.

  1. Barna står to og to sammen en rockering på den ene siden av lekeområdet og får utdelt 4-6 gjenstander.
  2. Det første barnet løpet til den andre siden av lekeområdet, henter en gjenstand som hører til en de allerede har fått utdelt og løper tilbake til rockeringen.
  3. Så er det nestemann sin tur og slik fortsetter leken til alle gjenstandene er hentet.

Variasjon

  • En variasjon av leken kan være at en samler alle gjenstandene på motsatt side av lekeområdet. Nå skal førstemann hente en gjenstand og ta med tilbake til sin rockering. Deretter skal parkameraten hente den gjenstanden som hører sammen. Etterpå bytter de roller.
  • Som en annen variasjon kan en bruke ulike måter å forflytte seg på for å hente en gjenstand, f.eks. hoppe, hinke, hoppe sidelengs, galopp.

Utstyr

Rockering
Ulike gjenstander som er like eller ulike

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet