Lokalisering av lyd

Hensikt

Gjennom Lokalisering av lyd vil barna sin auditive sans bli stimulert, i tillegg kan en legge inn variasjoner for å øve på grunnleggende motoriske ferdigheter.

Forklaring

  1. En voksen lager en lyd med et rytmeinstrument.
  2. Barna skal prøve å lokalisere lyden og gå til der de hører lyden kommer ifra.

Variasjon

  • Barna kan krype eller løpe til lyden.

Utstyr

Rytmeinstrument eller noe annet som kan lage lyd

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet