Løp og hent

Hensikt

I denne aktiviteten utfordrer en konsentrasjon og reaksjon, gjennom at en må ta imot en beskjed og handle raskt på kommando.

Forklaring

  1. Barna står ved hver sin kjegle i en sirkel. I midten av sirkelen er det en kjegle og ved denne står lederen av leken.
  2. Den som leder leken roper ut hvilken gjenstand barna skal hente. F.eks. «løp og hent en spade», «løp og hent en stein», «løp og hent flasken din».
  3. Barna løper og henter det de får beskjed om og stiller seg tilbake ved kjeglen sin. Nå må barna være konsentrerte og klar for neste steg i leken.
  4. Når alle barna er tilbake til sin kjegle, roper lederen «Kjegle!».
  5. Nå skal barna løpe til midten og prøve å få tak i kjeglen som står der.
  6. Det barnet som tar kjeglen, skal nå være lederen av leken.

Variasjon

  • Som en variasjon kan en legge til at i stedet for å stå ved kjeglen sin, skal de gjøre øvelser mens de er ved kjeglen. F.eks. hoppe, hinke, snurre.
  • De kan også få i oppgave å bruke andre måter å forflytte seg på når de henter gjenstander. F.eks. «Kryp og hent en ertepose», «gå sidelengs og hent en bøtte».
  • For de yngste kan leken stoppe ved punkt 3.

Utstyr

Kjegler

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet