Løpelek i bakke

Hensikt

Denne aktiviteten stimulerer den kinestetiske og taktile sansen, i tillegg utfordres barna sine grunnleggende motoriske ferdigheter.

Forklaring

  1. Finn en bakke med litt helling.
  2. La barna løpe ned og gå opp igjen.
  3. En voksen er med på leken, der den voksne prøver å ta barna når barna løper nedover.
  4. Barna løper til en voksen som står i enden av bakken.

Variasjon

  • Barna kan f.eks. løpe med lange skritt, museskritt, på tærne, sidelengs, løpe ned og gå baklengs opp igjen eller kanskje gå sidelengs opp igjen som en krabbe?

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet