Løpende villsvin

Hensikt

I Løpende villsvin får barna som jegere øve på kast mot et bevegelig mål. Villsvinene skal forflytte seg raskt for å ikke bli truffet av ballene som kommer fra jegerne.

Forklaring

  1. Del barnegruppen i to. Den ene gruppen er jegere og den andre er villsvin.
  2. Jegerne står bak oppmerket linje i passelig avstand fra «veggen». Jegerne har myke baller.
  3. Villsvinene gjemmer seg bak veggen og løper foran veggen når de vil.
  4. Jegerne prøver å treffe villsvinene som løper forbi.
  5. Jegerne kan løpe foran linjen for å hente baller, men må bak linjen før de kaster på villsvinene.

Variasjon

  • Som en progresjon kan en lage lengre avstand for jegerne å kaste på villsvinene.

Utstyr

En «vegg» som villsvinene kan gjemme seg bak
Mange myke baller

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet