Lotto i ulendt terreng

Hensikt

Leken utfordrer barnas arbeidsminne, da de må huske hvilket kort de skal finne i terrenget. I den vanskeligere varianten skal barna sette sammen informasjon, ved at kortene ikke er like, men likevel hører sammen. Å leke leken i ulendt terreng gjør at barna får større motoriske utfordringer.

Forklaring

  1. Den voksne henger opp/legger ut ulike kort i terrenget.
  2. Barna får så utdelt ett kort som de må huske.
  3. Barna går/løper deretter rundt i terrenget for å finne kortet som er likt (eller passer sammen).
  4. Når et barn finner det rette kortet, tar det kortet med tilbake til den voksne og får et nytt.

Tips

  • I starten kan barna gjerne være sammen i par for å hjelpe hverandre.
  • Det er enkelt å ta kortene med på tur, de tar liten plass i sekken og gir mye engasjement!

Variasjon

  • For å gjøre leken vanskeligere kan en lage kort som ikke er like, men som hører i sammen, f.eks. høne-egg, ku-melk. En kan også bruke bokstaver, tall eller annet.
  • En kan variere terrenget en holder aktiviteten i. Ulendt terreng utfordrer motorikken til barna, og motbakker øker intensiteten.

Utstyr

Bunke med to og to like kort
Vanskeligere variant: to og to kort som hører sammen

Last ned bingo- og lottokort her:

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet