Lue-stafett

Hensikt

I Lue-stafett er barna i moderat til høy fysisk aktivitet ved at de bruker grovmotoriske bevegelser knyttet til forflytning.

Forklaring

  1. Del barna inn i ulike lag og avgrens et lekeområde.
  2. Legg luene og/eller vottene på en side av området, og still barna opp på den andre siden.
  3. Førstemann på laget løper over lekeområdet og tar på seg sin lue. Barnet løper deretter tilbake, og neste barn på laget løper over og finner sin lue. Fortsett til alle på laget har funnet sin lue.
  4. Hvis man også har med votter i stafetten løper hvert barn to runder til hver, for også å ta på seg vottene sine.

Tips

  • Husk å ha få barn på hvert lag for å unngå for lang kø.

Variasjon

  • En variasjon av leken kan være at man legger ut mye utstyr, f.eks. spader, bøtter, pinner og annet som en har tilgjengelig på uteområdet, i midten av lekeområdet. Barna står på hver side av lekeområdet. Nå er det om å gjøre for lagene å samle mest mulig ting til sin side av lekeområdet. Alle barn kan løpe samtidig, men det er bare lov å plukke med seg en ting om gangen. Det laget som har samlet flest ting har vunnet.

Utstyr

Luer eller votter

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet