Nappe hale

Hensikt

I leken Nappe hale er barna aktive i moderat til høy intensitet når de prøver å nappe haler fra andre barn, samtidig som de prøver å holde på sine egne haler.

Forklaring

  1. Alle barna får en hale hver som de fester i bukselinningen bak på ryggen.
  2. På signal skal barna prøve å få tak i de andre barna sine haler.
  3. Hvis et barn greier å nappe en hale fra et annet barn, fester barnet halen bak i bukselinningen. Nå har barnet to haler å beskytte.
  4. Etter en stund stopper den voksne leken og teller opp hvor mange haler hvert barn har. Det barnet som har flest haler vinner.

Tips

  • Hvis en leker leken ute og barna har dress, kan en feste halene bak i nakken på dressen (det samme gjelder inne hvis barna har på kjole eller buksedresser).
  • Barna vil mest sannsynlig trenge hjelp til å feste halene på plass, så de voksne må være observante.

Variasjon

  • En variasjon av leken kan være at en skal holde halene en napper i hånden, men hvis en mister halen som er festet i bukselinningen, må en feste en av de en har i hånden bak i linningen igjen.
  • En annen variasjon av leken kan være at alle barna utenom ett barn starter med hale i bukselinningen. Nå er det bare barnet uten hale som kan nappe hale. Det barnet som det blir nappet hale ifra, er nå det barnet som kan nappe seg en ny hale. For å gjøre denne leken litt vanskeligere kan det være flere barn som starter uten hale og som kan nappe haler.

Utstyr

Haler (merkebånd eller vester)

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet