Naturbingo

Hensikt

Gjennom naturbingo får barna øvd på nøkkelord som handler om tematikker de arbeider med i barnehagen. Ved å henge ut bilder i naturen, der underlaget er ujevnt, blir barna også utfordret motorisk.

Forklaring

  1. Den voksne henger opp bilder av ulike nøkkelord i en løype ute i barnehagen, i skogen eller ellers i naturen.
  2. Barna deles inn i grupper som er jevne med tanke på motorisk utvikling, slik at alle barna har like forutsetninger til å finne de ulike bildene som henger ute.
  3. Hver gruppe av barn har ett ark der alle nøkkelordene er listet opp.
  4. Etter hvert som barna finner de ulike bildene som henger ute, klistrer de på et klistremerke på nøkkelordet på arket de har (evt. krysser ut med tusj).

Tips

  • Det er fint å laminere kortene som en henger ute og arket der alle nøkkelordene er samlet -da kan en bruke de mange ganger.

Utstyr

Bilder av ulike nøkkelord som en kan henge opp (f.eks. laminerte bilder med snor)
Ett ark til hver gruppe der alle nøkkelordene står (gjerne laminert)
Klistremerke (evt. whiteboardtusj)

Last ned bingo- og lottokort her:

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet