Navneleken

Hensikt

I denne leken utfordres arbeidsminnet til barna. De skal huske hvilken bevegelse som er knyttet til navnet til hvert barn.

Forklaring

  1. Alle barna stiller seg i en ring med en armlengdes avstand mellom hverandre.
  2. Ett barn starter med å si navnet sitt og gjør en valgfri bevegelse; f.eks. Jeg heter Anne og gjør slik (som kan være å hinke).
  3. Etterpå svarer alle: «Du heter Anne og gjør slik» (alle gjør bevegelsen som her var å hinke).
  4. Slik fortsetter det helt rundt til alle har sagt navnet sitt og laget en egen bevegelse.
  5. Til slutt tar en runden en gang til, men nå uten at hver enkelt sier navnet sitt. Den voksne peker på et barn og alle sier navnet til den som blir pekt på og gjør bevegelsen som barnet har valgt. Leken fortsetter rundt hele ringen.

Variasjon

  • En ekstra utfordring kan være at en peker på barna i tilfeldig rekkefølge.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet