Nordavind og Sønnavind

Hensikt

Nordavind og sønnavind er en sisten-variant som gir moderat til høy intensitet ved at en skal unngå å bli fryst av nordavinden.

Forklaring

  1. Lekes i gruppe, der det bør være med minimum 8 barn. To barn er nordavind og ett barn er sønnavind.
  2. Avgrens område for leken.
  3. De to barna som er nordavind, skal «fryse fast» så mange barn som mulig ved å ta på dem. Blir et barn tatt, skal det stå i ro.
  4. Sønnavinden skal prøve å fri de som er «stivfrosne» ved å blåse på dem.
  5. Bytter roller etter en stund.

Variasjon

  • En variasjon av leken kan være at sønnavinden er hemmelig, og skal fri de som er stivfrosne i skjul.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet