På jakt etter former

Hensikt

I denne aktiviteten skal barna lete etter geometriske former mens de er fysisk aktive. De må ta imot en beskjed, og finne rett form enten alene eller i samarbeid med andre.

Forklaring

  1. En voksen samler gruppa og gir oppgaven som barna skal jakte på, gjerne på uteområdet i barnehagen.
  2. Eksempel på oppgave: «Kan dere se noe som har form som en firkant/kvadrat?»
  3. Deretter skal barna løpe så fort de kan til noe som har form som en firkant. De kan enten løpe til hver sine former, eller samarbeide om å finne noe som har rett form.
  4. Etter at alle har funnet en form, samles barna igjen.
  5. Den som leder leken komme med nye oppgaver (former) etter hvert.

Variasjon

  • Som en variasjon kan en legge til ulike måter å forflytte seg på. F.eks. «Kan dere krabbe til en sirkel?», «Kan dere hoppe til en trekant?»
  • Barna kan samarbeide og holde sammen to og to når de leter etter formene.
  • En kan leke leken på f.eks. en skoleplass der det er opptegnet former.
  • En kan legge ut forskjellige illustrasjoner av former på uteområdet som de skal finne.
  • En kan også få barna til å hente gjenstander som har ulike former, og evt. lage dette til som en stafett.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet