Postbudet

Hensikt

I Postbudet skal barna løpe med høy intensitet for å levere og hente brev og pakker.

Forklaring

  1. Barna står i rekker (ca. 3 barn).
  2. Førstemann i rekken leverer «posten», dvs. løper og leverer en ball eller lignende i en korg (postkassen) og løpet tilbake igjen.
  3. Nestemann i rekken henter «posten».
  4. Tredjemann leverer igjen, og nestemann henter. Det er valgfritt hvor mange runder en vil ha.

Tips

  • Denne leken kan gjennomføres på uteområdet i barnehagen der en bruker spader som brev eller pakker og bøtte som postkasse.

Variasjon

  • For å gjøre postruten mer utfordrende kan en legge til hinder underveis i postruten.
  • Dersom en har tilgang til ribbevegg (eller klatrestativ), kan en bruke erteposer som brev, der brevene blir postet i ribbeveggen. Barna klatrer da så høyt de vil i ribbeveggen før de poster brevet mellom ribbene. Det neste postbudet henter brevet som nå ligger på gulvet.

Utstyr

Baller/annet utstyr som kan være brev og pakker

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet