Postkasser

Hensikt

I aktiviteten Postkasser samarbeider barna i par om å poste brev med ulike former i rett postkasse. Aktiviteten utfordrer også arbeidsminnet siden barna skal huske hvor de ulike postkassene er plassert.

Forklaring

  1. Barna samarbeider to og to. De får utdelt en konvolutt med bilder av ulike former.
  2. Rundt om på uteområdet er det hengt opp plastlommer med bilde av en postkasse med en form på, for eksempel trekant.
  3. Barna trekker en lapp fra konvolutten sin, f.eks. lapp med en trekant på. Nå er det om å gjøre å finne den rette postkassen og poste lappen med formen i.
  4. Barna løper så tilbake til utgangspunktet og trekker en ny lapp fra konvolutten sin. Slik holder de på til konvolutten er tom.

Tips

  • En kan utfordre barna til å prøve å huske hvor de ulike postkassene er.

Variasjon

  • Man kan endre på tema som en arbeider med, og i stedet for bilder av former, kan man ha nøkkelord som er knyttet til tema som det arbeides med.

Utstyr

Plastlommer med bilde av postkasse og den aktuelle formen
Kort med de ulike formene

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet