Potet på skje

Hensikt

I denne leken skal barna prøve å balansere en potet på en skje mens de forflytter seg framover så fort de kan uten å miste poteten.

Forklaring

  1. Del barna inn i grupper på tre eller fire.
  2. Førstemann i rekken starter med skjeen der poteten ligg oppi. Dette barnet går/løper så fort han/hun kan til det markerte området, vender og går/løper tilbake til gruppa si. Det er selvsagt ikke lov å holde på poteten si.
  3. Førstemann overleverer nå skjeen med poteten til nestemann. Slik fortsetter leken til alle har fullført.
  4. Hvis et barn mister poteten, kan barnet plukke opp poteten og fortsette løpet.

Variasjon

  • En organisere leken som en øvelse eller stafett.
  • Hvis en ønsker å gjøre leken litt vanskeligere, kan en bli enige om at hvis en mister poteten sin må en starte helt på nytt.
  • En kan også gjøre aktiviteten mer utfordrende ved å legge inn hinder i banen.

Utstyr

Skjeer (evt. spader)
Poteter (evt. små baller)
Eventuelt kjegler

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet