Reiselederen

Hensikt

I Reiselederen vil barna utfordre ferdigheter knyttet til forflytning gjennom en «late-som-tur». Barna får i tillegg være kreative rundt hvordan «reisen» blir.

Forklaring

  1. Gjennomføres i grupper på ca. tre og tre.
  2. Den som er fremst, er reiseleder (guide). Dette kan gjerne være en voksen i starten.
  3. Den som er fremst leder de andre gjennom en «late-som-tur», f.eks. i skogen, i byen, i verdensrommet eller annet.
  4. Den som går fremst, forteller hvor de er og hvilke «hinder» de må gå over. F.eks. må de krysse en elv, klatre over et tre som har veltet, gå under greiner osv.

Variasjon

  • En kan også leke at en er på togtur og at alle i gruppen henger sammen i et langt tog. Toget kan forflytte seg på mange ulike måter og alle må henge på, f.eks. framlengs, baklengs, sidevegs, krypende, hinkende, på kne osv.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet