Rødt lys

Hensikt

I Rødt lys må barna huske regler, i tillegg sette i gang og stoppe bevegelser. En kan enkelt gjøre leken enda mer utfordrende ved å legge inn flere farger på lysene, der hver farge har sin regel.

Forklaring

  1. Den voksne står ved en vegg eller lignende med ryggen mot resten av barna som står i andre enden av lekeområdet.
  2. Barna skal prøve å komme seg over til den voksne uten at den voksne har sett at de forflytter seg. Så lenge den voksne står med ryggen mot barna og teller «en, to, tre», kan de bevege seg fritt mot den voksne.
  3. Den voksne roper så «rødt lys» og snur seg mot barna. Barna må da «fryse», og stå helt stille til den voksne snur seg igjen.
  4. Hvis den voksne ser noen som ikke står stille, må disse gå tilbake til start.
  5. Det første barnet som kommer over til den voksne, leder leken i neste omgang (evt. sammen med den voksne).

Tips

  • I starten kan en telle i samme tempo, men etter hvert kan en gjøre leken vanskeligere ved å variere mellom å telle sakte og raskt.
  • Hvis en ikke ønsker at det bare er barnet som ikke «fryser» som må tilbake til start, kan et tips være at den som ikke «fryser» bytter plass med den som står inntil veggen, og at alle de andre må tilbake til start.

Variasjon

  • Som en progresjon kan en legge til en regel om at barna må «fryse» i en spesiell posisjon (f.eks. stå på en fot, stå på alle fire).
  • Som en annen progresjon kan en leke leken i par, da må en ha kontroll på sine egne bevegelser og posisjoner, samt partneren sin.
  • Som en videre progresjon kan en legge til en ny regel, f.eks. at om en roper «rødt lys», skal en fryse i stående posisjon, mens om en roper «grønt lys», skal en «fryse» i sittende posisjon. For ytterligere progresjon kan en også legge inn gult lys, der en skal «fryse» f.eks. liggende.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet