Rulle ball

Hensikt

I Rulle ball stimuleres barnas taktile sans. Leken er samtidig avslappende og barna får øve på ulike begrep knyttet til kropp.

Forklaring

  1. La barnet ligge på magen. Den voksne ruller en ball over kroppen.
  2. Den voksne snakker samtidig med barnet og forteller hvilken kroppsdel en ruller ballen over.
  3. Kanskje kan barna prøve å rulle ball på hverandre?

Tips

  • Sett gjerne på rolig musikk i bakgrunnen.

Utstyr

Baller, gjerne små

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet