Samlelek

Hensikt

I Samlelek øver barna på grunnleggende motoriske ferdigheter, i tillegg får de begrepstrening. Aktiviteten stimulerer den taktile og kinestetiske sansen.

Forklaring

  1. Den voksne finner et blad. Barna skal så finne et tilsvarende blad.
  2. Finn en pinne, barna skal finne en tilsvarende pinne.
  3. Finn en plante, barna skal finne en tilsvarende plante.
  4. Finn litt bark fra et tre, barna skal finne bark.
  5. Finn litt mose, barna skal finne mose.

Variasjon

  • Barna kan krype, gå, hoppe eller løpe for å hente ting.

Utstyr

Diverse naturmaterialer

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet