Sanglek: Alle barna hopper

Hensikt

I denne sangleken øver barna på å knytte bevegelser til ord og ulike begrep.

Forklaring

  1. Syng sangen: «Alle barna hopper, alle barna hopper, alle barna hopper, å ja å ja å ja»
  2. Gjør de ulike bevegelsene samtidig som dere synger.
  3. Bytt ut «hopper» med andre bevegelser. F.eks. klapper, tramper, krabber osv.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet