Sanglek: Tøffe, tøffe toget

Hensikt

Gjennom denne sangleken får barna øvelse i romorientering og samarbeid.

Forklaring

  1. Syng sangen «Tøffe, tøffe toget».
  2. Barna holder i et tau mens de går rundt når de synger sangen: «Tøffe tøffe toget, gjennom berg og dal. Tuter i tunellen, tut, tut, tut. Stanser på stasjonen, der går alle av. Tusen takk for turen, den var veldig bra».
  3. Velg en ny togfører (den som går først) når sangen er ferdig.

Variasjon

  • En kan øke farten på sangen slik at barna må gå fortere eller nesten løpe.

Utstyr

Ett tau

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet