Sanglek: Fader Jakob

Hensikt

Sangleken «Fader Jakob»  stimulerer den taktile og kinestetiske sansen, og gir barna begrepstrening.

Forklaring

  1. Stå i en sirkel.
  2. Syng «Fader Jakob fader Jakob sover du, sover du, hører du en klokke, hører du en klokke, ding-dong-dong, ding-dong-dong».
  3. Klapp i hendene (over hodet) mens du synger «Fader Jakob» to ganger.
  4. Klapp på brystet mens du synger «sover du» to ganger.
  5. Klapp på lårene mens du synger «hører du en klokke?» to ganger.
  6. Tramp mens du synger «ding-dang-dong» to ganger.

Variasjon

  • Klapper på andre kroppsdeler.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet