Sjøslag

Hensikt

Sjøslag utfordrer barn i ferdigheten å kaste, der de må kaste på ulike måter på en ball for å flytte den over linjen til den andre gruppen.

Forklaring

  1. Del barna i to grupper som står bak en linje på hver sin side av lekeområdet. Alle barna har hver sin ball.
  2. Legg en større og tyngre ball midt i lekeområdet.
  3. På startsignal skal barna prøve å treffe ballen og få den til å rulle over linjen der den andre gruppa står.
  4. Det er lov å hente baller som er på sin side av lekeområdet, men de må bak streken for å kaste ballen.
  5. Det laget som får ballen over linjen har vunnet.

Variasjon

  • En kan variere måten barna kaster på, det kan være underarm, overarm, med venstre hånd, med høgre hånd, med begge hendene eller f.eks. kast med tilløp.

Utstyr

Små baller til å kaste
En litt større og tyngre ball å treffe

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet