Skattejakt

Hensikt

I Skattejakt øver barna på grunnleggende motoriske ferdigheter og romorientering, i tillegg til å øve på farger. Aktiviteten stimulerer den taktile og kinestetiske sansen.

Forklaring

  1. Legg 8 til 10 duploklosser på et lite område, gjerne på utelekeplassen eller et lite område i naturen.
  2. Barna skal finne klossene ved å krype eller å gå.

Variasjon

  • Barna kan løpe eller hoppe for å finne klossene.

Utstyr

Duplo-klosser i ulike farger

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet