Skipsvrak

Hensikt

Denne leken er engasjerende og krever at barna er oppmerksomme på beskjeder og handler raskt. Barna må samarbeide om å raskt hjelpe hverandre om bord i skipet. Samarbeid i små grupper gjør leken motiverende.

Forklaring

 1. Definer et lekeområde -dette er havet.
 2. En hai plasserer seg i midten av området.
 3. De andre barna starter på den ene siden av lekeområdet i grupper på ca. tre barn. Hver gruppe har en rockering, dette er skipet.
 4. Når den voksne roper «Gå!», løper barna mot den andre siden av lekeområdet mens de holder i rockeringen.
 5. Når den voksne roper «Skipsvrak!», skal de som holder i rockeringen slippe den i bakken og fort komme seg inn i rockeringen. Den som er hai, skal prøve å fange et barn før det kommer seg inn i ringen (etter den voksne har ropt «skipsvrak»).
 6. Hvis et barn blir tatt, bytter haien og barnet rolle (haien blir passasjer på det skipet som han fanget et barn ifra). Hvis det er mange med på leken, kan en ha flere haier.
 7. Den voksne starter leken igjen ved å rope «alle ut». Barna går da ut av ringen og fortsetter over havet ved å gå/løpe mens de holder i rockeringen.
 8. Leken fortsetter til alle skipene har krysset havet.
 9. Når alle er over, kan en f.eks. leke leken videre med at skipene skal tilbake over havet eller seile til et annet sted. Nå kan en f.eks. endre på hvilke barn som er sammen på de ulike skipene.

Tips

 • Når barna skal lære leken kan en starte med at «skipa» går over lekeområdet, og etter hvert som leken blir kjent kan en øke tempoet ved å løpe.

Variasjon

 • En kan variere hvordan skipet seiler over havet; f.eks. ved å si at det er store bølger og de må føre rockeringen opp og ned imellom seg mens de går/løper, eller at skipet går i sikk-sakk og at de dermed ikke kan krysse havet rett over.

Utstyr

Rockeringer

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet