Skoball

Hensikt

I denne aktiviteten blir barna utfordret på å kaste ball og prøve å treffe et barn i bevegelse.

Forklaring

  1. Lekes i gruppe på tre barn.
  2. Legg skoene utover på lekeområdet, mellom to av barna. Det tredje barnet står i midten.
  3. Barnet i midten skal prøve å samle alle skoene uten å bli truffet av ballen.
  4. Barna på hver side skal prøve å treffe barnet i midten som samler sko.
  5. Hvis barnet i midten blir truffet, skal det som traff nå stå i midten og samle sko, mens det som var i midten tar plassen til det som traff.
  6. Hvis barnet i midten klarer å samle alle skoene, kaster barnet alle skoene på bakken og roper «Skoball».

Variasjon

  • En enklere variant av leken er å ta bort elementet med sko. Da skal barna bare prøve å treffe det barnet som er i midten. Den som treffer bytter plass med det i midten.
  • En kan også starte leken med færre sko enn seks, og deretter øke antall sko etter hvert som leken blir bedre kjent.
  • En kan utvide leken til å være flere. Alt etter hvor mange som er med, legger en til antall sko og evt. flere baller. Nå må barna i midten samarbeide om å samle opp alle skoene.

Utstyr

Myk ball
Seks sko

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet